Aktuality

Sepisování insolvenčních návrhů

Dne 01.07.2017 vstoupila v účinnost rozsáhlá novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen "InsZ"). Novela přináší zásadní změnu v zahájení insolvenčního řízení, když zavádí taxativní výčet kvalifikovaných subjektů, které jsou napříště oprávněny sepsat a za dlužníka podat návrh na povolení oddlužení. Kvalifikovaným subjektem v tomto smyslu je dle ustanovení § 390a odst. 1 písm. a) InsZ, mimo jiné, také soudní exekutor.

V případě žádosti o sepis insolvenčního návrhu kontaktujete podatelnu exekutorského úřadu nebo využijte náš kontaktní formulář.

WebDesign by: ALLDOG Studio