Sepisování exekutorských zápisů

V případě Vaší žádosti o sepis exekutorského zápisu o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například splnění dluhu, stavu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, který Vám má sloužit, nebo prostřednictvím jehož mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem, jsem schopni a flexibilně pro Vás takový exekutorský zápis osvědčující děje, stavy věcí obratem sepsat.

Naší předností je v rámci exekutorských zápisů zejména rychlost, kdy jsme po obdržení žádosti o sepis exekutorského zápisu a podepsání smlouvy o právní pomoci, schopni obratem zápis realizovat na kterémkoliv území České republiky.

Odměna exekutora

Za sepsání exekutorského zápisu náleží exekutorovi dle § 90 odst. 1 EŘ a § 17 ET odměna a náhrada hotových výdajů v souladu s vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., jejíž nedílnou součástí je příloha – sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti (notářský tarif).

WebDesign by: ALLDOG Studio