O nás

JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město

JUDr. Jitka Wolfová byla na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti České republiky jmenována dne 1. 9. 2001 do funkce soudního exekutora s celostátní působností se sídlem exekutorského úřadu Plzeň-město, který zahájil svoji činnost dne 1. 10. 2001. JUDr. Jitka Wolfová, bývalá Viceprezidentka Exekutorské komory ČR, předsedkyně zkušební komise Exekutorské komory a místopředsedkyně vzdělávací komise Exekutorské komory ČR, je právnickou veřejností vnímána jako úspěšná právnička, která je specialistkou v oblasti občanského soudního řízení, exekučního práva a pracovního práva. Uvedené potvrzuje především ta skutečnost, že byla dlouhou dobu členkou Legislativní rady vlády České republiky. V současné době působí, mimo jiné, jako pedagog na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Oceněním její pedagogické činnosti na právnické fakultě je mimo jiné zvolení do akademického senátu fakulty právnické, jehož je v současné době členkou. Je také členkou Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a členkou prezidia Exekutorské komory. Exekutorský úřad Plzeň-město se svým současným počtem zaměstnanců řadí mezi středně velké úřady. Jde o renomovaný exekutorský úřad působící na celém území ČR. Zdejší úřad sídlí v budově,  která je po komplexní rekonstrukci a její moderní vybavení a zázemí je na nadstandardní úrovni. Velké skladové prostory pro zajištěné movité věci a odstavné parkoviště pro zabavené dopravní prostředky se nacházejí nedaleko sídla exekutorského úřadu.

Organizační struktura Exekutorského úřadu Plzeň-město

JUDr. Jitka Wolfová člení svůj exekutorský úřad na základě sofistikované a moderní organizační struktury, která je v maximální možné míře, zejména z důvodu její dlouhodobé zkušenosti, přizpůsobena celkové elektronizaci spisů vedených v exekučním řízení. Exekutorský úřad se vnitřně diferencuje na 5 speciálních odborů (právní, mobiliárních exekucí, administrativní, ekonomický a obchodní), které odborně zajišťují specifické oblasti exekuční činnosti. Samotná organizační struktura představuje fungující efektivní celek, který vzájemnou kooperací a společnou součinností zabezpečuje rychlé a efektivní vymožení kompletní pohledávky. Všechny zaměstnance lze v oblasti výkonu jejich náplně práce považovat za odborníky, kteří vždy postupují v souladu s platným právním řádem a současně tak, aby každé exekuční řízení bylo kompletně vymoženo rychle a efektivně. Na nadstandardní úrovni je zejména složení dvou našich odborů, právního odboru, který zabezpečuje kompletní odbornou správu exekučních spisů a je složen z 9 exekutorských koncipientů a dalších právních asistentů, a dále pak odboru mobilárních exekucí, který je z hlediska geografického organizován takovým způsobem, že každý den vykonavatelé exekutora realizují mobiliární exekuce po celém území České republiky. Každý z našich vykonavatelů exekutora na začátku svého pracovního působení absolvuje řadu psychologických a fyzických testů. Standardem je rovněž jejich pravidelné odborné školení v otázce nových komunikačních technik ve vztahu k účastníkům mobiliární exekuce nebo na téma změn v aktuální úpravě a vývoji judikatury v oblasti problematiky mobiliárních exekucí.

Technické zázemí Exekutorského úřadu Plzeň-město

Exekutorský úřad dlouhodobě užívá speciální a výkonný software značky AIsoft (užívaný 13 exekutorskými úřady), který umožňuje rychlé a efektivní dohledání dlužníkova majetku a realizaci exekuce. Díky tomu jsme schopni bez průtahů zpracovávat měsíčně tisíce exekučních případů. Exekuční spisy vedeme plně elektronicky, rovněž využíváme zaručený elektronický podpis s možností doručování do datových schránek a e-mailů.

Uvedený software nám umožňuje zpracovávat velké množství příchozí pošty, vše se děje přes hromadné zpracovávání dokumentů. Program též umožňuje hromadný export dokumentů, hromadné akce s penězi, práce s množinami dokumentů a s množinami spisů. Užitečnou funkcí je také široké spektrum statistických údajů. Jsme schopni během krátké doby zjistit finanční analýzu oprávněného. Tento software je nainstalován na dalších 13 exekutorských úřadech.

Za účelem kontroly oprávněných nad naší činností nabízíme klientům online náhled do našeho softwarového programu. Klienti tak mohou 24 hodin denně sledovat každý úkon ve všech příslušných exekučních spisech. Zcela běžnou službou je také poskytování měsíčních analýz o všech exekučních řízeních nebo zpracování stručných písemných zpráv o stavech a nejvýznamnějších či zamýšlených úkonech v příslušných spisech.

Exekutorský úřad dále disponuje zcela unikátním systémem řízení, sledování a kontroly výkonu v terénu. Exekutorský úřad užívá software Field Collection Applications (FCA). Jedná se o aplikaci umožňující efektivní působení vykonavatelů.

WebDesign by: ALLDOG Studio