Aktuality

Komentář k exekučnímu řádu

Jedná se o první komentář exekučního řádu psaný soudními exekutory, s čestnou (a váženou) výjimkou profesora a soudce Nejvyššího správního soudu, kdy jsou spolutvůrci jen soudní exekutoři a pracovníci Exekutorské komory. Některé pasáže autoři zpracovali v polemickém duchu, jak mezi sebou, tak a i s argumentací proti převažujícím judikaturním směrům. Jakkoliv je Exekuční řád kodexem značně kusým, pokusili se tímto komentářem podat komplexnější výklad, tak aby uživatel nemusel mít neustále po ruce poznámky k dalším právním předpisům, občanským soudním řádem počínaje, přes zákon o střetu exekucí a konče třeba zákonem „o Milostivém létu-2“.

 

K dostání zde: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/exekucni-rad-c-120-2001-sb-komentar.p7257.html

WebDesign by: ALLDOG Studio