Pro oprávněné

JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město působí na území ČR od roku 2001.

Řídíme se hesly: Spolehlivost, Důslednost, Profesionalita!

 • JUDr. Jitka Wolfová patří mezi významné odborníky v oboru exekučního práva, byla členkou Legislativní rady vlády ČR, dále působí jako pedagog a členka akademického senátu a Vědecké rady Fakulty právnické při ZČU.
 • Využíváme dálkový online přístup do portálu bank, ČSSZ, VZP a moderní sociální média a nejrůznější internetové vyhledávače.
 • Realizujeme důsledné a rychlé mobiliární exekuce po celé ČR.
 • Využíváme moderní Call Centrum pro důsledné vymáhání "od stolu" – mimo jiné fungující na bázi automatických SMS zpráv.
 • Klademe důraz na náležitou propagaci dražeb movitých i nemovitých věcí.
 • JUDr. Jitka Wolfová nabízí proškolení zaměstnanců svých klientů v oblasti exekučního práva.
 • Disponujeme celkem čtyřmi velkými skladovacími prostory na movité věci a máme pronajatý objekt pro uskladnění zajištěných vozidel.
 • Vlastníme početný vozový park pro účely mobiliárních exekucí (dodávky, Pick–upy, osobní automobily).
 • Soustavně investujeme do rozvoje technického a softwarového vybavení úřadu – jedinečná aplikace pro vykonavatele FCA aj.
 • Realizujeme dobrovolné dražby, poskytujeme právní pomoc klientům po exekučním titulu, sepisujeme exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci.
 • Oprávněným umožňujeme nepřetržitý online náhled do spisů.
 • Máme nadstandardní úspěšnost v rámci exekucí na peněžité plnění.
 • Máme 100% úspěšnost v rámci exekucí nepeněžitého charakteru – zejména vyklizení, odstraňování staveb a provedení prací a výkonu.
 • Nabízíme dlouhodobé zkušenosti v oboru a řídíme se hesly: Spolehlivost, Důslednost, Profesionalita!

Více informací o JUDr. Jitce Wolfové, soudní exekutorce, a Exekutorském úřadu Plzeň-město se dozvíte na našem webu v záložce "o nás".

 

Jak postupovat ve věci nařízení exekuce?

Pokud jste věřitel, máte pravomocný exekuční titul a rozhodnete se pro exekuci, můžete podat exekuční návrh soudnímu exekutorovi, kterého si můžete zvolit. Každý soudní exekutor je oprávněn vykonávat exekuční činnost po celém území ČR.

V exekučním návrhu musí být označen soudní exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Z exekučního návrhu musí být dále patrno, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaje o tom, zda popř. v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popř. označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Soudní exekutor, kterému došel exekuční návrh, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu o pověření a nařízení exekuce (dále jen "pověření“). Soud vydá pověření do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky. V průběhu exekuční činnosti jsou úkony soudního exekutora považovány za úkony soudu.

V případě, že chcete provést nucený výkon Vašeho exekučního titulu naším exekutorským úřadem, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni odborně posoudit Váš případ a současně Vám v základních rysech sdělit předpokládanou úspěšnost, nákladovost i časovou náročnost jednotlivých exekučních případů.

V případě Vaší neznalosti nebo nejasnosti ohledně významu exekuční terminologie Vás odkazujeme v sekci ke stažení na příručku Exekuční terminologie v kostce.

Veškeré úvodní dotazy směrujte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. V případě potřeby jsme připraveni s Vámi obratem konzultovat Váš exekuční titul a podání exekučního návrhu. Doporučujeme rovněž využít níže uvedený vzor exekučního návrhu, případně jsme připraveni Vám poskytnout odbornou právní asistenci při zpracování exekučního návrhu na základě Vámi dodaných podkladů. Za tím účelem můžete náš úřad kontaktovat výše uvedeným e-mailem nebo telefonicky na číslech +420 377 449 457, nebo +420 377 449 457.

Vzor exekučního návrhu a podmínky nahlížení do exekučních spisů naleznete na našem webu v záložce "ke stažení".

WebDesign by: ALLDOG Studio